Pestisit Nedir

Pestisit Nedir

Pestisit Nedir? Pestisitin zararları var mıdır? bu konuda bilgi vermeye başlamadan önce dilerseniz pestisit deyimi yani indektisit böcek öldürücü ilaçlar hakkında kısaca bilgi verelim. Böcek ilaçlama, Yabani ot öldürücü olarak kullanılan pestisitlere herbisit denmektedir. Küf öldürücü ilaçlara kompozit, kemirgen ve fare mücadelesinde kullanılan ilaçlara ise rodentisit adı verilmektedir.

Haşere ve kemirgenlerin türlerine göre sınıflandırılan kimyasal maddelerin tümünü kapsayan pestisit ve diğer zararlı öldürücüler değişik içerikler de özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Pestisitler etkili maddelerin içeriklerine ve özelliklerine göre farklı gruplara ayrılmaktadır. İnorganik maddeler, bitkisel içerikli maddeler, doğal organik maddeler, sentetik içerikli maddeler, klorlu karbonhidratlar, fosforlu organikler, azotlu bileşikler, piretroidler, sentetik içerikli doğal organik maddeler ve petrol yağları gibi farklı kimyasal içeriklerdir.

Pestisit nedir? diye Sonra insanların bilmesi gereken pestisitler zararlı mücadelesinde kullanılan çok geniş alanda uygulama özelliği bulunan Haşere ilaçları olarak açıklanabilir. Pestisit kullanımı çok eski tarihlere dayanan bir geçmişe sahiptir. Milattan önce 1500 lü yıllara ait bir Papirüs üzerinde bulunan yazılarda güve,pire ve eşek arılarına karşı insektisitlerin hazırlanmasına dair kayıtlara rastlanmıştır.

Ayrıca zararlı organizmaları karşı inorganik besinler kullanılmış 1940’lardan sonra pestisit üretimi ve kullanımı organik kimyadan faydalanılarak boyut değiştirmiştir. Pestisitler içinde en fazla bilinen hiç kuşkusuz DDT ve diğer bazı böcek öldürücülerdir. Buna ek olarak herbisitler keşfedilmiştir. Bu güne kadar 6000 civarında sentetik bileşik madde patent almasına karşın bunlardan yaklaşık olarak 600 yüz kadarı ticari kullanım olanağı elde edebilmiştir.

Pestisitlerin Özellikleri

Pestisitler açık alanlar ve kapalı alanlarda farklı türevleri ile yürüyen ve uçan haşere mücadelesinde kullanılabilmektedir. Pestisit böcek ilaçları donanım ve bilinçli uygulama ekibi tarafından kullanıldığı, gerekli şartlar yerine getirildiği zaman zararlı mücadelesinde insanlara çok ciddi yararlar sağlarken bilinçsiz ve amatörce kullanıldığı zaman pestisit zehirlenmesine yol açabilir. Bilmeden kullanılan pestisit ilaçlar insanların ciddi olarak yan etkilere maruz kalmasına sebep olabilmektedir.

Bu nedenle pestisit kullanımı kontrollü olarak yapılmalı ve bu konuda uzman ilaçlama firmaları tarafından pestisit insanları tehdit etmeyecek özellikte uygulanmalıdır. Pestisit böcek ilaçları ülkemizde tarım arazilerinde kültür bitkilerinde kullanılmakta olup sayıları yaklaşık olarak 200 bulan hastalık ve zararlıların tehdidi altında kalan bitkilerin zararlılardan korunması için kullanılmaktadır.

Gerekli zararlı mücadelesi yapılmadığı takdirde özellikle ekili alanlarda ve diğer meyve türlerinde 3’te bire yakın ürün kaybına rastlanılmaktadır. Tüm bu etkenler dikkate alındığı zaman pestisitlerin kullanımı daha çok uzun seneler geçerliliğini koruyacaktır. Bu nedenle pestisit kullanımı kontrollü olarak yapılmalı ve pestisitleri bilen kişiler uygulamalıdır. Formülasyon olarak ülkemizde yaklaşık olarak 30 000 ton civarında pestisit kullanımı yapılmaktadır.

Ülkemizde kullanılan bu pestisit grupları sırasıyla herbisitler, insektisitler, preoitltler ve yağlar olarak kullanım alanlarına göre farklı isimler ile isimlendirilmiştir. Pestisit kullanımı zararlı organizmaları engellemek ve kontrol altına almak için dönemsel olarak yapılan bir uygulamadır. Pestisitler kimyasal bir madde olup bir ajan antimikrobik dezenfektan ya da herhangi bir içeriğe sahip olabilir.

Pestisitlerin Kullanılmaya Başlaması

Pestisit kullanımı çeşitli alanlarda yaygın olarak görülmektedir. Zararlı organizmalar bilindiği gibi insanların besin kaynaklarına, mal varlıklarına ve sağlıklarına doğrudan ya da dolaylı olarak zarar veren hastalık bulaştıran bitki patolojenleri, yabani otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, balıklar, solucanlar ve mikroplar olarak karşımıza çıkabilmektedir. Pestisitlerin kullanımında insanlar için bazı faydalar olsa da insanlar ve hayvanlar için potansiyel Tok siteleri nedeniyle özellikle bilinçsiz kullanıldığı zaman çok ciddi yan etkiler ortaya çıkarabilmektedir.

Besin maddelerinin üretimi, tüketimi, depolanması esnasında besinlere zarar veren mikroorganizmaları ve haşereleri bu alanlardan uzaklaştırmak ve arındırmak için değişik içerikte pestisit kullanımı yapılmaktadır. Ayrıca bitkilerin büyümesini düzenlemek amacıyla kullanılan besinlere ve doğrudan insan ve hayvanlara hastalık etkeni taşıyan halk sağlığını tehdit eden zararlıları kontrol etmek amacıyla kullanılır.

Kimyasal ya da biyolojik ürünlere pestisit ismi verilmektedir. Pestisit olarak ilk kullanımı yapılan maddeler arsenik ve kükürttür. Daha sonra Botanik kökenli maddeler nikotin gibi kullanılmaya sunulan içerikler yaygınlaşmıştır. daha sonra krizantem’den elde edilen bir etken madde 19. yüzyıldan başlayarak kullanılmaya yaygın olarak başlanmıştır. İlerleyen yıllarda ise civa ve kurşun metal bileşikleri içeren kimyasallar üretilmiştir.

1939 yıllarında isviçreli kimyacı Paul Murder dikloro difenilli trikloroetan, yani Ddt özelliklerini belirledi. 1942 yılında piyasaya çıkarak yaygın olarak kullanılmaya başlayan aktif etken madde 2. Dünya Savaşı’nda yeni bir sinir gazı üretimi üzerinde çalışan bilim adamları organik fosforlu pestisitleri buldular. 1943 yılında pestisit kullanımı pazarına dahil ettiler 1960’lı yıllarda başlayan bilimsel araştırmalarda DDT bileşenin farelerde karsinojenik olduğu belirlenmiş 1971 yılında ABD’de kullanımı yasaklanmıştır. 1974 ve 1984 yılları arasında İngiltere’de gönüllü olarak terkedilmiş daha sonra rusya’da üretimi yasaklanmış ve günümüzde tümüyle DDT tamamen yasaklanmıştır.

Pestisitlerin Zararları Nelerdir?

Pestisitin bilinen zararları canlılar üzerinde çeşitli şekilde karşımıza çıkmaktadır. Pestisit bir kimyasal madde ya da virüs veya bakteri gibi biyolojik bir ajan olabilir. Kimyasal pestisitlerin çoğu hedef organizmaya etkinlik göstermedikleri için çeşitli hastalıklara yol açabilmektedir. Hatta bazı belirsizlikler öldürücü yan etkiler ortaya çıkarır. Pek çok pestisit insanlar için zararlı etkiler barındırmaktadır.

Kullanıldıkları canlıların yiyecek şeklinde insanlar tarafından kullanılması sonucunda insanlarda yaygın hastalıklara ve istenmeyen sıkıntılı durumlara sebep olabilirler. Özellikle kontrolsüz kullanılan pestisitler bilinçsiz şekilde uygulandığı zaman ölümcül durumlara sebep olabilmektedir. Kimyasal pestisitlerin ve etken maddelerinin akut yan etkileri kanıtlanmıştır. Karbamatlar, Organo fosfatlar ve klorlanmış hidrokarbonları içeren birçok pestisit genel toksit etkiye sahiptir.

Tarım ile uğraşan ve pestisite maruz kalan insanlar da yapılan çalışmalarda bu görevlerde yapısal ve sayısal kromozom anomalileri ile kardeş kromatit değişimine rastlandığı ve ciddi şekilde artış bulguları gözlenmiştir. Pestisitlerin toksit etkisine maruz kalan pek çok tarım işçilerinde bir çok genetik hastalıkların yanı sıra karaciğer böbrek ve kaslarda bozukluklar ortaya çıkmıştır.

Pestisitin canlılar üzerindeki etkisi ilk yaşamdan itibaren başlamaktadır bu ilaçlar hamilelerde düşük ve erken doğuma, organa fosfatlı ve karbonatlı indektisitler ise etkilerini doğrudan doğruya periferal ve merkezi sinir sistemi üzerinde göstererek canlı yaşamını tehdit etmektedir.Denetimsiz ve bilinçsizce kullanılan pek çok pestisit insana hayvanlara ve çevreye zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Kalıcı organik kirleticiler olarak adlandırılan tarımda da kullanımı yaygın olan bazı kimyasal ürünler bazı durumlar hariç yasaklanmış ve kok özelliği taşıyan yeni kimyasalların üretilmesi yasaklanmıştır.

Pestisit İlaçlar Hangi Zararlı Gurubuna Kullanılır?

Yapılan anlaşma kapsamında DDT ve endüstriyel kimyasallar olan hexachlorobenzene ve pbc ler yasaklanmış üretimleri ile depolanması takip altına alınmıştır. Türkiye’de yapılan birçok çalışmada belirli oranda bu kimyasallar insanlar üzerinde bulunmuştur. Kalıcı organik kirleticiler den olan organik klorlu pestisitler yapılan birçok çalışmada tespit edilmiş ve Toros dağlarındaki otlaktan taşındığı tespit edilmiştir. Kontrolsüz kullanılan tarım ilaçlarının kan hücrelerinde de olumsuz etkileri vardır. Organa fosforlu ile klipler eritrositlerin kırmızı kan hücreleri nin özelliklerini değiştirerek engellemektedir.

Pestisit türleri sistemik versin mekanizması bitki tarafından emildikten sonra bitki iletim demetleri içinde yukarı ve aşağı doğru harekete geçmektedir. Pestisit ilaçlar böcekler ve haşerelere karşı yaygın olarak kullanılan ilaçlardır. Herbisit yabancı otlarla mücadele de kullanılan ilaçlara verilen isimdir. Mollulisit yumuşakçalara karşı kullanılan ilaçlar, rodentisit kemirgen ve fareler üzerinde kullanılır. Nematisit nematodlara karşı kullanılan ilaçlara denmektedir.

Akarisit ise akarlara karşı kullanılan ilaçlar olarak sınıflandırılır. Pestisitler özellikle tarım alanlarında meralarda ve bahçelerde bitkilerin zararlı mücadelesinde korunması amacıyla uygulanmaktadır. Kanserojen etki gösteren pestisit çeşitleri çıkarılan bir yasayla yasaklanmış ve üretimi durdurulmuştur. Yürüyen ve Uçan böcekler ile mücadelede kullanılan pestisitler arasında yeni nesil böcek ilaçları üretilmeye başlanmıştır. Özellikle kokusuz içerikteki haşere ilaçları son dönemlerde giderek çeşitliliğini arttırmıştır.

Pestisit nedir? pestisitlerin zararları nelerdir? pestisit böcek ilaçları ölümcül sonuçlara sebep olur mu? pestisit kullanımı nasıl yapılmalıdır? bu konuların ciddi olarak düşünülmesi ve özellikle böcek ve haşerelere karşı yapılan mücadelede böcek ilaçları yani pestisitlerin bilinçli olarak kullanılması ve bu konuda eğitim almış bu uzman ilaçlama teknikerlere tarafından mücadelesi yapılmalıdır. Bilindiği gibi gerek pestisitler gerek doğal böcek öldürücüler bilinçsizce kullanıldığı zaman çeşitli yan etkilere sebep olmaktadır.

Pestisitlerin Sebzelerdeki Kalıntıları

Pestisitlerin Sebzelerdeki Kalıntıları

Pestisit İlaçlar Uygulanırken Nelere Dikkat Edilmeli

Özellikle pestisit kullanımı esnasında direkt olarak solunması koruyucu kıyafet ve eldiven kullanılmaması gıdaların üzerine doğrudan uygulanması ve bitkilere uygulandıktan sonra belirli bir süre geçmeden yıkanmadan tüketilmesi gibi durumlarda ciddi pestisit zehirlenmelerine sebep olabilmektedir. Bu nedenle pestisitlerin mutlaka ilaçlama firmaları tarafından bilinçli ve doğru içerikli ilaçlar kullanılarak uygulanması şarttır. Kontrolsüz satılan pestisitlerin, Her önüne gelen tarafından Kullanılıp uygulanması ciddi anlamda Sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir.

Ayrıca böceklerin sinir sistemlerini çökerten değişik içerikli Haşere ilaçları mevcut olduğu için bunu bu konuda uzman olmayan bilgi ve eğitimden geçmeyen insanların bilmesi ve seçebilmesi mümkün değildir. Bu yazımızda pestisit nedir? pestisit kullanımı nasıl yapılır? pestisitlerin zararları var mıdır? gibi çeşitli konulara değinerek insanların pestisitler hakkında bilgi edilmesine yardımcı olmaya çalıştık.

Pestisit kimyasallar ister kokulu olsun, ister kokusuz olsun tüm ilaçların ağız yoluyla tüketilmesi ya da gıdaların içine damlatılması sonucu zehirleyici etkileri mevcuttur. Bu nedenle gerek kokusuz ilaçlama uygulamasında gerekse doğal haşere mücadele yöntemlerinde uygulanan Biyolojik ve kimyasal ilaçların kontrollü bir şekilde bilinçli olarak uygulanması zorunluluktur. Pestisit kullanımından önce ve kullanıldıktan sonra gerekli önlemlerin alınması pestisit kullanımı yapılan bölgede insanların belirli bir süre bulunmaması gerekir. Bitkiler üzerinde ve eşyalarda pestisit kalıntısına maruz kalmamak için iyice temizlenmesi gerekir.

Kapalı alan ilaçlamaları sonrasıkimyasal ve biyolojik kalıntılarının ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler alınarak ilaçlama sonrası temizlik gerekir. Aksi takdirde istenmeyen olayların yaşanması ve kalıcı hasarları ortaya çıkması gibi durumlarla karşılaşmak içten bile değildir. Teknik ilaçlama olarak haşere ve böcek kimyasalları kullanımında daima en iyi kalitede olanları tercih ediyoruz. Hamam böceği yemi hakkındaki yazımıza göz atın.

Yoruma kapalı